Bergstens är ett modernt tryckeri med drygt hundraåriga traditioner i den grafiska branschen. Traditioner som vi inte vill vara utan. Därför att även om vi dag arbetar med avancerad teknik och modern maskinpark så betyder ändå erfarenheten och det nedärvda yrkeskunnandet mycket, speciellt i vår bransch.